Đối tượng, thủ tục hoàn thuế GTGT

thu tuc hoan thue gtgt

Đối tượng hoàn thuế GTGT – Thủ tục hoàn thuế GTGT 1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường họp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu » Xem chi tiết …

Xử lý vi phạm hóa đơn chứng từ 2014

Xử lý vi phạm hóa đơn chứng từ

Theo Nghị Định Số 109/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 24/09/2013, quy định mức xử phạt vi phạm hóa đơn chứng từ 2014. Mức xử phạt vi phạm hóa đơn chứng từ 2014 1. Báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn chậm. Nộp chậm sau 10 ngày: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 Nộp chậm sau 20 ngày: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 Lập sai, không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 và phải lập lại báo cáo tình hình sử » Xem chi tiết …

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

ke khai thue gtgt

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, theo Thông tư 219/2013/TT- BTC và theo Luật số 31/2013/QH13: I. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ – Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT. chi tiết mời các bạn xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT Kèm theo: – Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT.kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ – Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua » Xem chi tiết …

Một số điểm mới TT 78/2014 về thuế TNDN

Thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Kế toán Hà Nội xin được tóm tắt một số điểm mới đang lưu ý trong TT78/2014. Giúp các bạn có cái nhìn chi tiết và cụ thể hơn trong thông tư này Thuế suất 1% đối với một số trường hợp Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên » Xem chi tiết …