Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

ke khai thue theo phuong phap khau tru

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Theo thông tư số 156/2013/TT – BTC theo thông tư 219/2013/TT – BTC và theo luật số 31/2013/QH13. I. Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ – Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT – Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. – Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ jua vòa mẫu số 01-2/GTGT – Bảng kê hàng hóa dịch vụ được thuế suất 0% mẫu số » Xem chi tiết …

Hướng dẫn kê khai thuế theo phương thức trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và 219/2013/TT- BTC: I. Cách Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: 1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: – DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng. (trừ trường hợp đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ) – Doanh nghiệp mới thành lập (trừ những » Xem chi tiết …

Kê khai thuế GTGT trên Excel

ke khai thue gtgt tren excel

Để có một bản kê khai thuế GTGT ít sai sót, khi kê khai thuế GTGT thường chúng ta nên lường trước và kiểm soát các rủi ro sau: + Hóa đơn hợp lệ hay không? + Gõ sai thông tin hóa đơn + Kiểm soát việc phần mềm tự tính VAT đối với những hóa đơn VAT được thay đổi để làm tròn hóa đơn + Kiểm soát giữa hạch toán thuế GTGT và kê khai Trong công tác kế toán,việc nhập dữ liệu luôn là khâu rủi ro nhất về việc sai sót, vì nó là nguồn tạo » Xem chi tiết …